Onze vereniging

EHBO-vereniging BergOss

Wij zijn EHBO-vereniging BergOss en volgen de actuele richtlijnen van het Oranjekruis. Wij bieden de volgende opleidingen en lessen aan:

  • Herhalingslessen voor leden van onze vereniging (om het diploma geldig te houden).
  • Reanimatietraining met AED voor burgerhulpverleners.
  • Daarnaast verzorgen wij op verzoek EHBO-posten in gemeente Oss en omgeving.

Lid van EHBO-vereniging BergOss

Iedereen die in het bezit is van een geldig Oranjekruis-diploma kan lid worden van EHBO-vereniging BergOss. Ook kan men bij onze vereniging opgeleid worden tot EHBO'er.

Leeftijd: vanaf 12 jaar. Het jongste lid van onze vereniging is 13 jaar en het oudste lid is 70+.

Aanvullende voorwaarden om lid te zijn en blijven: aantoonbaar gekwalificeerd blijven door het volgen van de maandelijkse herhalingslessen.

Contributie:Jaarlijks vragen wij een contributie aan onze leden. Deze wordt geïnd in de maand januari. In 2023 bedraagt de contributie € 20,00.

Innovatief

Onze vereniging  is al twee keer genomineerd geweest voor de landelijke EHBO-inspiratieprijs. We hebben deze prijs ook een keer in de wacht weten te slepen! Dat heeft ook te maken met de vooruitstrevende opzet van de lessen. Die zijn erg levendig. Ondanks dat het om serieuze onderwerpen gaat en we EHBO erg serieus nemen staat plezier voorop.

Evenementen Visie

De visie van onze Vereniging is: "We beoordelen wel maar veroordelen niet". Dit houdt in dat wij iedereen die onze post bezoekt met respect behandelen vanuit de gedachte "Treat the patient, not the drug."

Inzetgroep

Voor het bezetten van EHBO-posten hebben we een aparte inzetgroep. Deze bestaat uit leden die zich vrijwillig inzetten tijdens evenementen. Onze leden zijn niet verplicht om deel te nemen aan de inzetgroep.

Jij bent welkom bij EHBO-vereniging BergOss