Geschiedenis

Op 28 januari 2015 is EHBO-vereniging BergOss opgericht. De start werd gevormd door 7 jongeren die hun EHBO-diploma  hadden behaald en hun kennis wilden inzetten voor de gemeenschap. Vanwege hun jonge leeftijd kon dit echter (nog) niet. Samen met Astrid Kerkhof en 2 ouders werd daarom deze nieuwe vereniging opgericht. 
Dat bleek een succes want het ledenaantal is inmiddels stevig gegroeid. Begin 2023 heeft de vereniging ruim 80 leden en dit aantal is nog steeds groeiend. 

In vogelvlucht

2022

In 2022 leiden we 2 nieuwe groepen op.

Collega EHBO vereniging Johannes de Deo uit Oss zoekt samenwerking met EHBO BergOss vanwege het dalend ledenaantal. Uiteindelijk heft Johannes de Deo zich als vereniging op en stappen diverse leden van deze vereniging over naar EHBO BergOss. 

In dit jaar vindt de eerste grote buitenoefening op locatie plaats. 

2021

Ook in het voorjaar 2021 krijgen de leden digitaal les. Door versoepelingen in de zomer kunnen we kunnen we enkele fysieke lessen geven. 

Vanaf september verzorgen we onze maandelijkse herhalingslessen in wijkhuis De Haard in Oss. 

 De verenigingsakte wordt in oktober 2021 geactualiseerd vanwege de Wet Bestuur en Toezicht personen.  


2020

In 2020 behaald Astrid Kerkhof het instructeursdiploma Evenementenzorg. 

In maart 2020 gaat Nederland op slot vanwege het Coronavirus. Fysieke lessen worden verboden. EHBO BergOss past zich aan en geeft maandelijks digitaal les aan haar leden. 

Ondanks alle beperkingen hebben we een groep EHBO'ers opgeleid en vieren we in de zomer het 5 jarig jubileum van onze vereniging.

2019

In 2019 starten twee opleidingsgroepen.

Astrid Kerkhof behaald het instructeursdiploma van het Oranje Kruis en is samen met Wilco de vaste instructeur van EHBO BergOss. 

Ook wordt Astrid Kerkhof (instructeur) door de leden van EHBO BergOss genomineerd voor de Inspiratieprijs van het Oranje Kruis. 

De Inspiratieprijs: Hoe gaat het met de finalisten van vorig jaar? (hetoranjekruis.nl)


2018

In 2018 starten 2 nieuwe opleidingsgroepen en ook geven we op een basisschool lessen jeugd EHBO. 

Wilco Kerkhof behaald het certificaat Instructeur EHBDD. Dit jaar beginnen we dan ook met de aanvullende opleiding EHBDD (Eerste hulp bij Drank en Drugs).
Dit is een advies vanuit de Veldnorm Evenementenzorg. We doen dit zodat onze EHBO'ers beter voorbereid zijn op evenementen met middelengebruik. Vanaf 2022 is deze veldnorm van kracht. 

Veldnorm Evenementenzorg

We starten vanaf dit jaar de samenwerking met Stichting Berghem Events en verzorgen de EHBO inzet tijdens het 
Hoessenbosch Festival.


2017

In november 2017 wint EHBO BergOss de Inspiratieprijs van het Oranje Kruis. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan verenigingen of personen als beloning voor out-of-the-box denken, passie, creativiteit en vernieuwing. 

Mooiberghem.nl - Astrid Kerkhof pakt namens EHBO BergOss de inspiratieprijs Oranje Kruis

In 2017 starten 3 opleidingsgroepen en alle deelnemers behalen hun EHBO diploma. 

Ook zijn we dit jaar reanimatiepartner geworden van de Hartstichting. We geven vanaf dit jaar ook reanimatiecursussen met AED training. 

We worden steeds vaker gevraagd om een EHBO post te verzorgen bij kleinschalige evenementen in de gemeente Oss. 

2016

In januari 2016 start Wilco Kerkhof met de        instructeursopleiding en slaagt in januari 2017. Wilco is vanaf dat moment de vaste instructeur van EHBO BergOss.

In oktober 2016 nemen we deel aan de MAS markt (maatschappelijke stages voor scholieren) in Oss. Dit leidde tot 2 nieuwe opleidingsgroepen en uiteindelijk 13 nieuwe leden. 

Van maart 2016 tot mei 2016 verzorgen wij een Jeugd EHBO cursus op BS het Sterrebos, waarbij ruim 40 kinderen hun Jeugd EHBO diploma A hebben behaald. 


2015

Oprichting EHBO vereniging BergOss.
Allereerste EHBO inzet op het Midzomerfestijn Oss, wat een groot succes is. Mede door deze inzet krijgen we naamsbekendheid en sluiten er nog enkele jongeren aan.

14 verzorgen deze jongeren voor de eerste keer de EHBO posten bij de Santa Run Oss.
In september 2014 gaan 7 gediplomeerde jongeren samen met Astrid Kerkhof op zoek naar een geschikte EHBO-vereniging om zich daarbij aan te sluiten, maar helaas dat lukt niet.